Onze werkwijze is altijdduurzaam produceren

Door continu te innoveren en onze machines up-to-date te houden, blijven de gevolgen voor het milieu zo minimaal mogelijk.

Niveau 3 van de CO2-prestatieladder

Een onderdeel van wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt genoemd, is de hoeveelheid CO2 die de sector als geheel, maar ook iedere onderneming op zichzelf, uitstoot.

Het is mogelijk dit inzichtelijk te maken door middel van een zogeheten ‘CO2 footprint’. Hiermee is te berekenen hoeveel ton CO2 de bedrijfsvoering uitstoot op jaarbasis. Dit kan als een basis dienen voor een bedrijfsvergelijk en/of doelstellingen tot vermindering hiervan binnen uw bedrijf.

Daarnaast kunnen opdrachtgevers en hoofdaannemers naar deze footprint vragen binnen een bestek of als selectie voor bedrijven waar men mee wil samenwerken. Het is dus van belang te weten hoe ‘zwaar’ de CO2 footprint van een bedrijf is.

De CO2-Prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen  om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Door middel van niveaus, geeft de CO2-prestatieladder inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie. Recentelijk hebben wij ons gecertificeerd voor niveau 3, waar wij zeer trots op zijn!

Ten behoeve van de CO2-prestatieladder publiceren wij op deze pagina de meest actuele versies van de te publiceren documenten.

A: Inzicht.

Door het actief worden van versie 3.1 van het CO2 prestatieladder handboek moeten de emissiefactoren aangepast worden bij de footprintberekening.

3.A.1_1 Berekeningen inzake CO2-Footprint
3.A.1_2 Rapportage inzake Emissie-inventaris

Idee of opmerking?

Als u ideeën of opmerkingen heeft kunt u dit kenbaar maken via dit formulier.