CO2-prestatieladder, niveau 3

Een onderdeel van wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt genoemd, is de hoeveelheid CO2 die de sector als geheel, maar ook iedere onderneming op zichzelf, uitstoot.

Het is mogelijk dit inzichtelijk te maken door middel van een zogeheten ‘CO2 footprint’. Hiermee is te berekenen hoeveel ton CO2 de bedrijfsvoering uitstoot op jaarbasis. Dit kan als een basis dienen voor een bedrijfsvergelijk en/of doelstellingen tot vermindering hiervan binnen uw bedrijf.

Daarnaast kunnen opdrachtgevers en hoofdaannemers naar deze footprint vragen binnen een bestek of als selectie voor bedrijven waar men mee wil samenwerken. Het is dus van belang te weten hoe ‘zwaar’ de CO2 footprint van een bedrijf is.

De CO2-Prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen  om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

fotoprestatieladder.png

Door middel van niveaus, geeft de CO2-prestatieladder inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie. Recentelijk hebben wij ons gecertificeerd voor niveau 3, waar wij zeer trots op zijn!

Klik hier voor het certificaat.      

Ten behoeve van de CO2-prestatieladder publiceren wij op deze pagina de meest actuele versies van de te publiceren documenten.

Communicatieplan 2018

Jaarplan 2018

Jaarbeoordeling 2017

A: Inzicht.

Door het actief worden van versie 3.0 van het CO2 prestatieladder handboek moeten de emissiefactoren aangepast worden bij de footprintberekening.

3.A.1_1 Berekeningen op basis het CO2 prestatieladder handboek 3.0

              CO2-footprint van 2017

              CO2-footprint van 2016

              CO2-footprint kwartaal 1 en 2 van 2016

              CO2-footprint 2015

              CO2-footprint 2013

              Berekeningen op basis het CO2 prestatieladder handboek 2.2

              CO2-footprint 2015

              CO2-footprint kwartaal 1 en 2 van 2015

              CO2-footprint 2014

              CO2-footprint kwartaal 1 en 2 van 2014

              CO2-footprint 2013

              Geverifieerde CO2-footprint 2012

3.A.1_2 Emissie inventaris rapport november 2016

              Emissie inventaris rapport april 2016

              Emissie inventaris rapport oktober 2015

              Emissie inventaris rapport maart 2015

              Emissie inventaris rapport november 2014

B: CO2 Reductie.

2.B.4_1 Managemensverklaring 2016

              Managemensverklaring 2015

3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen  2020, 2016

              CO2 reductiedoelstellingen  2017, 2015

3.B.1_2 CO2 review CO2 reductiedoelstellingen 25-3-2016

              CO2 review CO2 reductiedoelstellingen 20-3-2015

C: Transparantie.

3.C.1    Zie document 3.A.1_1 en 3.B.1_1

3.C.2_1 Communicatieplan 

D: Deelname aan initiatieven.

3.D.1_2 Overzicht deelname initiatieven CO2 reductie

3.D.1_2 Deelname sectorinitiatief "sturen op CO2"

Idee of opmerking?:

Als u ideeën of opmerkingen heeft kunt u dit kenbaar maken via dit formulier.